Ko Jin-Young LPGA Tour: 13 Ladies European Tour: 1  LPGA of Korea Tour: 12 ALPG Tour: 1 Other: 1

Nelly Korda LPGA Tour: 7 Ladies European Tour: 1 Symetra Tour: 1 Other: 1

Lydia KO LPGA Tour: 17 Ladies European Tour: 6 LPGA of Korea Tour: 1 ALPG Tour: 5

Minjee Lee LPGA Tour: 6 Ladies European Tour: 2 ALPG Tour: 2

Atthaya Thitikul LPGA Tour: 1 Ladies European Tour: 4 Other: 6

Inbee Park LPGA Tour: 21 Ladies European Tour: 3 LPGA of Japan Tour: 4 LPGA of Korea Tour: 1 ALPG Tour: 1 Other: 4

Dallas Cowboys Gary Brown dies of Cancer at the Age of 52

Danielle Kang LPGA Tour: 6

Lexi Thompson LPGA Tour: 11 Ladies European Tour: 1 LPGA of Japan Tour: 1  Other: 1

Kim Sei-young LPGA Tour: 12 LPGA of Korea Tour: 5

Brooke Henderson LPGA Tour: 10 Symetra Tour: 1 Other : 4